Öppettider för resten av mars och Påsken är

17/3 - 1/4 fredag - lördag kl 12.00 - 16.30

6 - 8/4 torsdag - lördag kl  12.00 - 16.00

9 - 10/4 påskdagen - annandagen 12.00 - 16.00

13 - 15/4 torsdag - lördag kl 12.00 - 16.00