Följande gäller för kontakt med Hantverksboden;

Mobil:    070 282 04 50, Gunilla

               070 653 86 55, Agneta

E-mail:   info@fryksas-hantverksbod.se  

Adress:  Fryksås Hantverksbod, Gunilla Frelin, Fryksås 130,

             794 90 Orsa