Följande gäller för kontakt med Hantverksboden;

Mobil:    070 282 04 50

E-mail:   info@fryksas-hantverksbod.se  

Adress:  Fryksås Hantverksbod, Gunilla Frelin, Fryksås 130,

             794 90 Orsa